top of page

Det Kgl. Vajsenhus

Det Kgl. Vajsenhus’ formål er at give eleverne en skolegang, der gør dem til livsduelige unge mennesker med alsidig faglig ballast, ansvarsfølelse for fællesskabet, lyst til videre uddannelse og mod på livet.

Det Kgl. Vajsenhus blev grundlagt i 1727 af Frederik IV med et

særligt socialt sigte. Skolen bygger på et humanistisk menneskesyn, der hviler på kristne værdier.

Zangenbergs Teater producerer altid med deres målgruppe tæt inde på livet ud fra devisen om at de er vores hverdagseksperter

– det er dem vi producerer for og til. Vi arbejder tæt sammen med elever fra DKV omkring nye produktioner, afholder workshopforløb, bruger eleverne som prøvepublikum m.m. For Zangenbergs er det en gave at have en kontinuerlig og tæt kontakt med en skole, hvor det er muligt at give eleverne et medejerskab og et tilhørsforhold til teatret.

 

Fra skolens hjemmeside: vajsenhuset.dk/partnerskaber

Gennem hele skoleforløbet forsøger vi at skabe sammenhæng mellem skolen og verden omkring os. Derfor samarbejder vi med en række uddannelser, virksomheder og kulturliv om udvikling af spændende undervisningsforløb.

Vi mener, at skolens samspil med omverdenen styrker elevernes engagement og læring og motiverer dem til videre uddannelse. Samspillet skaber bevidsthed om arbejdslivets mangfoldige muligheder og forståelse for betydningen af et aktivt medborgerskab.

2744395_logo_small.jpg
bottom of page